TimePlan Referenser

Detta är ett axplock av våra kunder som ständigt fylls på. Är ni intresserade av att höra hur nöjda våra kunder är så får ni gärna kontakta oss för att hitta en kund i Er storlek och med liknande löneavtal.

TimePlan används av fler än 300 företag i Europa. Många av våra kunder är stora, internationella företag med flera avdelningar och tusentals medarbetare

asdd