TimePlan Presentation

TimePlan utvecklades ursprungligen för användning inom detaljhandelsbranschen. Sedan dess har programmet implementerats av åtskilliga organisationer från andra marknadssegment. På grund av en kontinuerlig och innovativ utveckling framstår TimePlan i dag som det ultimata verktyget för arbetstidsplanering, tidregistrering och HR-administration för ett växande antal branscher.

TimePlan är installerat på en rad europeiska marknader, bl.a. Danmark, Sverige, Finland, Norge, England, Tyskland, Polen, Tjeckien, Slovakien och Österrike. TimePlan används av en stor mängd företag inom servicesektorn, bl.a. detaljhandel, hotell, flygplatser, nöjesparker, cateringföretag, transport, distributionsföretag etc.

Huvuddelen av installationerna finns inom detaljhandeln. Installationerna sträcker sig från enstaka butiker med 20 anställda till stora internationella installationer med fler än 1000 butiker fördelade på många europeiska länder.

http://www.timeplan-software.se