PA Kompetens blir partner med MyNetwork

29 December 2014, Comments 0

MyNetwork Pro är ett användarvänligt, heltäckande och tidsbesparande rekryteringsverktyg för både privata och offentliga arbetsgivare i hela norden. Några ex på kunder som har valt MyNetwork är Västra Götalandsregionen, Unicall AB, Karlstads Universitet m.fl.

Comments are closed.