Referenser

Lön Referenser

Detta är ett axplock av våra kunder som ständigt fylls på. Är ni intresserade av att höra hur nöjda våra kunder är så får ni gärna kontakta oss för att hitta en kund i Er storlek och med liknande löneavtal.  
Bildeve i Helsingborg, Landskrona och Höganäs
Bilföretag med ca 140 anställda.
Vår kundansvarig: anna.brag@pakompetens.se, Malmökontoret. Kontaktperson: Ann-Marie Hansson
Cancerfonden i Stockholm
Hjälporganisation och ledande finansiär av svensk cancerforskning, med ca 100 anställda.
Vår kundansvarig: jessica.svensson@pakompetens.se, Malmökontoret. Kontaktperson: Ylva Flodin
Kör idag förtroende tid och reseräkning via Agda Web
Gambro AB i Lund
Läkemedelsföretag, ca 1000 anställda.
Vår kundansvarig: tomas.holm@pakompetens.se, Malmökontoret. Kontaktperson: Karin Svensson
Inpac AB i Lund
Förpackningsföretag, ca 150 anställda.
Vår kundansvarig: jessica.svensson@pakompetens.se, Malmökontoret. Kontaktperson: Gerd Hansson
Cloetta(Malaco) i Malmö
Livsmedelsföretag, ca 400 anställda.
Vår kundansvarig: dorota.nimbert@pakompetens.se, Malmökontoret. Kontaktperson: Karin Jystrand
Kör idag förtroendetid för alla tjänstemän via Agda Web och reseräkning för alla anställda via Agda Web samt Movex tidsystem för alla kollektiva.
Lindorff i Stockholm
Hantering av kundfordringar, ca 200 anställda
Vår kundansvarig: freddie.karlsson@pakompetens.se och niklas.arvidsson@pakompetens.se , Malmökontoret. Kontaktperson: Ekonomichef, Anette Sandsjö
Kör idag förtroendetid och reseräkning via Agda Web för alla anställda.
S:t Eriks i Staffanstorp
Marksten, plattor och betongprodukter, ca 400 anställda.
Vår kundansvarig: niklas.arvidsson@pakompetens.se, Malmökontoret. Kontaktperson: Personalchef, Ola Dryselius
Kör idag ca 90% av alla anställda kollektiva + tjänstemän i förtroenderapportering och resor via Agda Web.
Kuusakoski recycling i Skelleftehamn
Metallåtervinning, ca 300 anställda.
Vår kundansvarig: lennart.borjesson@pakompetens.se, Göteborgskontoret. Kontaktperson: VD, Ingrid Näsström
Kör idag ca 60-70% via Agda Web och övriga via Agda stämplingsterminal (Kollektiva).
Och övriga företag så som Nationalencyklopedin, Flextronics, ÖoB, Lekolär, m.fl.