Drift

Modern IT Outsourcing

Vår driftoutsourcing innebär att Ni hyr dom IT funktioner Ni har behov av för tillfället, och får på så vis en bättre kontroll och kvalité på Era IT kostnader. Vi garanterar Er hög tillgänglighet och driftsäkerhet via en 128-bitars krypterad förbindelse. Vi kan i dagsläget erbjuda Er att köra hela Agda PS löne och PA-funktioner (Egen Agda PS licens krävs) eller Vismas alla administrationsmoduler via ett antal web-baserade verktyg, så som t.ex Tid och Reseräkningssystem som man sedan kopplar in mot respektive system.

Vi erbjuder också möjligheten att kunna använda våra specialsydda funktioner för att distribuera informationen till Era medarbetare. Allt detta sker via våra egenutvecklade Webplattformar Webkontor och Webportal med Terminal Server-stöd.

Vi har idag en modul som heter Webkontor som är en Webbapplikation som har funktioner för att logga in i olika Webb rapporterings system per automatik. Den har funktioner för filhantering på Webben, och om man vill kan man koppla sin Mail till den så att man kommer åt den var man än sitter i världen.
Vi har dessutom produkten Webportal där man kan distribuera ut både listor och rapporter till sina medarbetare, och även till externa intressenter. Så nu slipper vi skicka listor till höger och vänster. Som exempel kan du ge din medarbetare ett användarnamn och lösenord så kan han själv komma in och titta på sina lönespecar och persondata m.m.