PA-Kompetens bildades 1997 då Tomas Holm valde att bryta ut Lön/PA-delen från Pramo Ekonomi & Data AB till ett fristående bolag.

PA Kompetens AB har sedan starten 1997 jobbat uteslutande med lönerelaterad konsulting och installation.

Vi har också sedan 2004 jobbat med löneoutsourcing och har under flera år nu framgångsrikt växt oss till en stark partner, och idag är vår huvudsakliga inriktning löneoutsourcing och tjänster relaterade till detta.

Vi administrerar i dagsläget (2013) lön för mer än 7 000 anställda, för företag i många olika branscher och i många olika storlekar. Vår målgrupp är främst privata företag med mellan 50 och 800 anställda.