Företagsinformation

Företagspresentation

Vi har en bakgrund som sträcker sig från kvalificerade personalposter i börsbolag till enklare lönehantering i mindre bolag.

Detta gör att vi alltid har ett gott råd att ge på vägen för både stora och små företag.

Vi har även haft kontakt med de flesta branscher vilket gör att vi snabbt är insatta i branschspecifika avtal och frågor.

Vi har kompetent personal som kan lön, tid, PA och inte minst teknik, där vår personal är välutbildade med en djup kompetens på de system vi representerar.

Vi kan erbjuda en totallösning med allt från behovsanalys, lösningsförslag till projektledning, driftsättning, utbildning och på-platsen-support.

Vi har under senare år märkt av den ökade efterfrågan på professionell och seriös lönehantering utanför företagens väggar.

Detta har gjort att vi som tidigare konsultintensivt företag också börjat assistera företagen vad gäller outsourcing av lönetjänster.

Vi har i samband med detta också tagit fram ett eget verktyg för att ge våra kunder möjlighet att hämta och lämna information mot de system vi använder för att hantera lön och PA. Med andra ord, vi är Er externa resurs när det gäller lön-, tid-, rese- och PA-relaterad utveckling.

Vi erbjuder den lösning som passar Era behov bäst just nu. Vi har i dagsläget kontor i Malmö, Göteborg, Markaryd, Norrköping och Stockholm