Visma Agda

Idag är Visma Agda en av de ledande leverantörerna av system och tjänster inom löne/HR-området på den svenska marknaden.

Visma Agdas kunder återfinns inom ett brett bransch- och verksamhetsområde.

Företagsidé

Visma Agda tillhandahåller datorbaserade tjänster för privata företag i Sverige inom området Personal och Löneadministration.

Visma Agdas kvalitetspolicy

Visma Agda ska tillhandahålla rätt kvalité till sina kunder. Rätt kvalité åstadkommer vi när våra produkter, tjänster och service överensstämmer eller överträffar våra kunders förväntningar och behov.